Hem


Jag erbjuder Psykoterapi och Handledning med systemteoretisk inriktning.
Systemteori handlar i korta drag om att se helheten runt omkring sig. Att se sig / familjen / gruppen i sitt sammanhang. Vad påverkas av vad och vem påverkas av vem? Hur hanteras detta och vad blir effekten? En persons beteende och handlingar måste ses i ljuset av hur personen och dess system fungerar och vilka mönster och strategier som används.


Jag arbetar med:
Individual terapi
Parterapi
Familjeterapi
Handledning
Utbildning och föreläsningar
Ridterapi


Jag är Socialpedagog och Legitimerad Psykoterapeut.
Jag är också utbildad vid Linköpings Universitet till handledare och lärare i systemteoretisk terapi.Mina arbetsplatser där jag kan erbjuda privat psykoterapi är företrädesvis Linköping , Boxholm och Tranås.

Välkommen att höra av dig/er till mig för vidare information!
0706-485159
linadufmats@live.se